Presentation materials

Presentation material

Torsdag / Torstai / Thursday 25.8.2016

Bernd Wächter Key note: Nordic cooperation and mobility seen from a European perspective
Bernd Wächter, Director, ACA (Academic Cooperation Association)
Irma Garam Pohjoismainen liikkuvuuskatsaus / Nordisk mobilitetsöversikt
Irma Garam, Ledande sakkunnig, CIMO
Sini Keinonen Hur främjar vi mobilitet mellan de nordiska länderna idag? Vart har vi satt våra mål?/ Miten edistämme Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta? Minne olemme asettaneet tavoitteemme?
Sini Keinonen, projektplanerare, Undervisnings- och kulturministeriet
Allan Bruun-Pedersen Case: Nordic-Baltic Admission Manual
Allan Bruun Pedersen, chefkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark
Elina Lehtomäki Studera utomlands utan hinder: högskolestudenters förslag till nordiskt samarbete / Opiskele ulkomailla esteettömästi: korkeakouluopiskelijoiden ehdotuksia pohjoismaiselle yhteistyölle
Elina Lehtomäki, Senior Researcher, Dr. (Education), University of Jyväskylä Faculty of Education

Parallell sessions

1. Framtidens kompetenser / Competencies of the future

Edvard Johansson Edvard Johansson, rektor, Högskolan på Åland
Pekka Karukka ja Jukka Vehmas Pekka Karukka ja Jukka Vehmas, Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
Charlotte Rønhof Charlotte Rønhof, Underdirektør, Dansk industri
Caroline Sundberg Caroline Sundberg, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer

2. Framtidens allianser / Strategic alliances in the future

Leena Alalääkkölä Leena Alalääkkölä, Direktör, Lapplands yrkeshögskola
Anne Mette Holt Anne Mette Holt, Kontorchef, Internationale Relationer DTU, Nordic5Tech

3. Framtidens praktik / Internships in the future

Monica Norrgård, Towe Andersson Monica Norrgård, lektor, Towe Andersson, lektor, Yrkeshögskolan Novia
Margaretha Allen Margaretha Allen, Projektledare, Skolverket, ”Lärande på arbetsplats i Norden”
Charlotta Tjärdahl Charlotta Tjärdahl, Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

4. Framtidens vägledning och information / Information, advice and guidance in the future

Gerd Kummel-Kunnas Gerd Kummel-Kunnas, Överinspektör för bildningsväsendet i Vasa
Tarja Koskinen Tarja Koskinen, Euroguidance Manager Finland, CIMO
Leena Itkonen Leena Itkonen, Helsingfors universitets karriärservice

5. Framtidens arbetsmöjligheter för unga i Norden / Future work opportunities for the young people in the Nordic countries

Leena Itkonen Anna Välimaa, projektledare, Hallå Norden Finland
Anna Sophie Liebst, projektledare, Hallå Norden Sverige
Mira Korhonen, projektledare, Nordjobb Finland

Fredag / Perjantai / Friday 26.8.2016

Timo Rautajoki Key note från arbetslivet / Työelämäedustajan Key note
Timo Rautajoki, Toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari/Lapplands handelskammare
Kaisa Välivehmas Key note från arbetslivet / Työelämäedustajan Key note
Kaisa Välivehmas, Kehittämispäällikkö, Helsingin Yrittäjät/ Helsingfors Företagare
Hilmar B. Janusson Idéer och synpunkter på den nordiska mobiliteten / Ideoita ja näkökulmia pohjoismaiseen liikkuvuuteen
Hilmar B. Janusson, Dean, School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland, Nordtek