Agenda

Program / Ohjelma / Agenda

Torsdag / Torstai / Thursday 25.8.2016

Ordförande / Puheenjohtaja: Teemu Kokko, rektor, Haaga-Helia yrkeshögskola

 

 11.00 Registrering / Ilmoittautuminen
Utställning: Nordiska program / Näyttely: Pohjoismaisia ohjelmia
 11.30 Lunch / Lounas
 12.15 Välkommen / Tervetuloa
Anita Lehikoinen, Kanslichef; Undervisnings- och kulturministeriet
 12.30 Key note: Nordic cooperation and mobility seen from a European perspective
Bernd Wächter, Director, ACA (Academic Cooperation Association)
 13.00 Pohjoismainen liikkuvuuskatsaus / Nordisk mobilitetsöversikt
Irma Garam, Ledande sakkunnig, CIMO
 13.15 Hur främjar vi mobilitet mellan de nordiska länderna idag? Vart har vi satt våra mål? /
Miten edistämme Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta? Minne olemme asettaneet tavoitteemme?
Sini Keinonen, projektplanerare, Undervisnings- och kulturministeriet

Case: Nordic-Baltic Admission Manual
Allan Bruun Pedersen, chefkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet, DanmarkStudera utomlands utan hinder: högskolestudenters förslag till nordiskt samarbete /
Opiskele ulkomailla esteettömästi: korkeakouluopiskelijoiden ehdotuksia pohjoismaiselle yhteistyölle
Elina Lehtomäki, Senior Researcher, Dr. (Education), University of Jyväskylä Faculty of Education
 14.00

Parallellsessioner (på engelska) / parallell sessions – kaffeservering

1. Framtidens kompetenser / Competencies of the future                                   (mötesrum / meeting room 304)

Vilka är de och hur ska utbildningen utvecklas för att framtidens studerande ska vara kompetenta på arbetsmarknaden. Vad kan och lönar sig att göra i ett nordiskt samarbete? /
What are they and how should education develop to provide students with relevant working life competencies? What can and should be done to promote this in the Nordic cooperation?

Edvard Johansson, rektor, Högskolan på Åland
Pekka Karukka/Jukka Vehmas, Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
Charlotte Rønhof, Underdirektør, Dansk industri
Caroline Sundberg, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Ordförande: Juha Viitasaari, Arene

2. Framtidens allianser / Strategic alliances in the future                                   (mötesrum / meeting room 302)

Är Nordiska strategiska allianser svaret för att uppnå framtidens kompetenser? Vad är de Nordiska alliansernas mervärde och hur kan man uppnå det? /
Are Nordic strategic alliances the answer for reaching the future competence level? What is Nordic alliances’ added value and how can we attain it?

Anne Mette Holt, Kontorchef, Internationale Relationer DTU, Nordic5Tech
Leena Alalääkkölä, Direktör, Lapplands yrkeshögskola
Lars Kullerud, President, UARCTIC
Ordförande: Juha Ketolainen, CIMO

3. Framtidens praktik / Internships in the future                                                 (mötesrum / meeting room 303)

Praktik spelar en viktig roll i en utbildning som är relevant för arbetslivet. Hur fungerar praktiken nu och hur bör den utvecklas i framtiden? Kan ett Nordiskt samarbete i detta avseende ge ett mervärde och hur ska vi göra? /
Internships play an important role in an education system that produces relevant working life skills. How do internships work now and how should they be developed for the future? Can Nordic cooperation offer a meaningful added value here and how should we go about it?

Monica Norrgård, lektor, Towe Andersson, lektor, Yrkeshögskolan Novia
Margaretha Allen, Projektledare, Skolverket, ”Lärande på arbetsplats i Norden”l
Charlotta Tjärdahl, Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Ordförande: Mika Saarinen, CIMO

4. Framtidens vägledning och information / Information, advice and guidance in the future
(mötesrum / meeting room 501)

Vägledningsworkshoppen har till syfte att diskutera och ta ställning till det, hur vägledning/information borde erbjudas till mobilitetsintresserade kunder så att den effektivt bidrar till växande mobilitet och stödjer kompetensutveckling och kunskapsbildning inom Norden.
This workshop on information, advice and guidance seeks to discuss and explore how guidance provision can be effectively offered to those clients interested in international mobility. Further, it aims to find out how guidance services could contribute to increasing participation in mobility across the Nordic region as well as to supporting people’s skills and knowledge development.

Gerd Kummel-Kunnas, Överinspektör för bildningsväsendet i Vasa
Tarja Koskinen, Euroguidance Manager Finland, CIMO
Leena Itkonen, Helsingfors universitets karriärservice
Ordförande: Mika Launikari

5. Framtidens arbetsmöjligheter för unga i Norden /
Future work opportunities for the young people in the Nordic countries
(mötesrum / meeting room Tarja Halonen)

Hur kan de ungas arbetsmöjligheter i Norden utvecklas?
How can we develop young people’s opportunities for work in the Nordic countries?

Anna Välimaa, projektledare, Hallå Norden Finland
Anna Sophie Liebst, projektledare, Hallå Norden Sverige
Mira Korhonen, projektledare, Nordjobb Finland
Sebastian Lukas Bynch, Ungdomens Nordiska Råd
Ordförande: Sini Keinonen, projektplanerare, Undervisnings- och kulturministeriet

 16.00 Avslutning / Päivän lopetus / The sessions finish
 18.30 Transport till Wanha Satama (enligt förhandsanmälan) avgår från Scandic Paasi hotellet/
Kuljetus Wanhaan Satamaan (ennakkoon ilmoittautuneille) lähtö hotelli Scandic Paasin edestä
 19.00
 22.00
Middag / Illallinen / Dinner at Wanha satama

 

Fredag / Perjantai / Friday 26.8.2016

Ordförande / Puheenjohtaja: Teemu Kokko, rektor, Haaga-Helia yrkeshögskola

 

 09.30 Key note från arbetslivet / Työelämäedustajan Key note
Miten yritykset hyötyvät työvoiman liikkuvuudesta Pohjoismaissa?
Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari / Lapplands handelskammare
Kaisa Välivehmas, Helsingin yrittäjät / Helsingfors Företagare
 10.10 Idéer och synpunkter på den nordiska mobiliteten /
Ideoita ja näkökulmia pohjoismaiseen liikkuvuuteen
Hilmar B. Janusson, Dean, School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland, Nordtek
 10.40 Paus / Tauko / Break
 11.00 Paneldiskussion: Förslag till framtidens nordiska samarbete och mobilitet /
Paneelikeskustelu: Ehdotuksia tulevaisuuden pohjoismaiselle yhteistyölle ja liikkuvuudelle
Ordförande, Teemu Kokko, Rektor, Haaga-Helia
 11.45 Vision för det nordiska mobilitetssamarbetet /
Visio pohjoismaisesta liikkuvuusyhteistyöstä
Armi Mikkola, undervisningsråd, Undervisnings-och kulturministeriet
 12.00 Lunch / Lounas

 

Register